آیین نامه و شرح وظایف

آیین نامه و شرح وظایف

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

 

بند ۱ از ماده ۴ اساسنامه اتحادیه مصوب سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

«نماینده مقام معظم رهبری، بالاترین مقام اتحادیه می‌باشد و نظارت عالیه بر این نهاد از طریق ایشان اعمال می‌شود.»

فصل اول: انجمن اسلامی مدرسه

ماده ۱- انجمن اسلامی مدرسه

انجمن اسلامی مدرسه رکن اساسی تشکیلات اتحادیه است که برای تحقق، حفظ و تعمیق اهداف انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی به انسجام و تقویت بنیه تشکیلاتی و فرهنگی خود اهتمام می‌ورزد و به طور اعم، دیگر دانش‌آموزان واحد آموزشی را در معرض برنامه‌های دینی و اجتماعی خود قرار می‌دهد و با مشارکت دانش‌آموزان واجد شرایط عضویت در هر مدرسه تشکیل می‌شود.

ماده ۲- نحوه عضویت در انجمن اسلامی

هر دانش‌آموز مسلمان و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و متعهد نسبت به برنامه‌های انجمن اسلامی می‌تواند به عضویت انجمن اسلامی درآید.

ماده ۳- هیأت مرکزی انجمن اسلامی

هیأت مرکزی عهده‌دار کلیه فعالیت‌های انجمن اسلامی مدرسه است و از مسئولین واحدهای انجمن تشکیل می‌گردد تا در جهت انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه و سایر برنامه‌های انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان اقدام نماید.

– مسئولین زیر مجموعه هر واحد با تصمیم هیأت مرکزی می‌توانند به عنوان عضو افتخاری در جلسات هیأت مرکزی شرکت نمایند.

 

ماده ۴- مراحل تشکیل انجمن اسلامی

 

–  واحد تشکیلات:

واحد تشکیلات مهم‌ترین رکن انجمن اسلامی می‌باشد که مسئولیت انجمن اسلامی مدرسه را بر عهده دارد و مسئول آن توسط مسئول یا رابط اتحادیه شهرستان با هماهنگی و همکاری مدیر مدرسه شناسایی و منصوب می‌شود و وظایف ذیل را به عهده دارد.

الف) انتخاب ۲ نفر از اعضاء فعال انجمن اسلامی مدرسه برای تصدی مسئولیت ۲ واحد دیگر با هماهنگی مسئول یا رابط اتحادیه و مدیر مدرسه.

ب) تعامل مثبت و سازنده با مدیریت مدرسه و اتحادیه شهرستان و سایر تشکل های موجود در مدرسه.

ج) مدیریت، نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای انجمن اسلامی.

د) انجام امور مربوط به شناسایی، جذب و سازماندهی زبدگان دانش آموز جهت عضویت در انجمن اسلامی (پیگیری طرح انسجام)

ه) ارتباط‌گیری با سایر مسئولین در سطوح بالای تشکیلاتی (مسئول اتحادیه یا رابط شهرستان و شوراهای دانش‌آموزی و … )

و) حضور فعال در مجامع و شوراها به عنوان نماینده انجمن مدرسه و شرکت در تصمیم سازی تشکیلاتی

ز) ایجاد شناخت و تبیین مفاهیم مربوط به تشکیلات در بدنه اعضا و صیانت از هویت تشکیلاتی انجمن اسلامی

ح) انتخاب سر دبیر جهت تشکیل تحریریه و انتشار نشریه با تایید مسئول اتحادیه شهرستان

ط) انتصاب دانش‌آموزان علاقه‌مند و فعال عضو انجمن اسلامی به عنوان مسئول فعالیت‌های زیر مجموعه واحد تشکیلات همانند مسئول روابط عمومی –مسئول نشریه – مسئول پذیرش و عضو‌یابی (طرح انسجام) – مسئول امور مالی و تدارکات – و …

ی) تشکیل منظم جلسات هیأت مرکزی و اداره جلسات فوق و ارائه گزارش و صورت جلسات نشست‌های مختلف انجمن اسلامی به اتحادیه و شورای دانش‌آموزی شهرستان

 

– واحد آموزش و امور علمی:

این واحد مدیریت کلیه برنامه‌های مطالعاتی، علمی و آموزشی به منظور پاسخگویی به خلاقیت‌های نوآورانه دانش‌آموزان و نیازهای فکری، اعتقادی، سیاسی و اخلاقی آنها می‌باشد و وظایف ذیل را بر عهده دارد.

الف) طرح‌ریزی ساختار زیر مجموعه واحد آموزش و امور علمی متناسب با شرایط مدرسه در رسالت‌ها و مأموریت‌های تشکیلات

ب) تبیین وظایف مسئولیت‌های ترسیم شده در زیر مجموعه واحد

ج) طرح‌ریزی برای اجرای برنامه‌های آموزشی ترسیم شده از سوی اتحادیه

د) پیگیری وضعیت تحصیلی اعضاء و بهره‌مندی از ظرفیتهای تشکیلات بویژه مؤسسه علمی آینده‌سازان برای پشتیبانی علمی – درسی اعضاء

ه) زمینه‌سازی برای نقش آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی و مطالعاتی

و) اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی، معرفتی، تشکیلاتی و مهارتی طراحی شده از سوی اتحادیه برای لایه‌های مختلف اعضاء در حوزه آموزشی، معرفتی، تشکیلاتی و مهارتی

ز) زمینه‌سازی برای پشتیبانی از طرح‌ها و ابتکارات دانش‌آموزان در حوزه علم و فن آوری

ح) ارتباط‌گیری با جایگاه متناظر در اتحادیه شهرستان جهت اجرای مأموریت‌های محوله از سوی مسئول انجمن اسلامی

ط) شناسایی و جذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت‌های زیر مجموعه متناسب با توانایی افراد همانند مسئول برگزاری مسابقات آموزشی و علمی مسئول کتابخانه – مسئول شناسایی دانش‌آموزان نخبه – مسئول راه اندازی گروه مطالعاتی (حلقه‌های معرفت)

 

– واحد فرهنگی اجتماعی:

این واحد مدیریت کلیه فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی موج آفرین در مدرسه می‌باشد که در جهت رشد و ارتقاء سطح بینش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء تلاش می‌کند و با فعالیت‌های گروهی و ورزشی به تربیت روحی و جسمانی اعضاء می‌پردازد و وظایف ذیل را به عهده دارد.

الف) طرح‌ریزی ساختار زیر مجموعه واحد فرهنگی و امور اجتماعی متناسب با شرایط مدرسه و رسالت‌‌ها و مأموریت‌‌های تشکیلات

ب) تبیین وظایف مسئولیت‌های ترسیم شده برای زیر مجموعه واحد

ج) طرح‌ریزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و جریان ساز

د) ارتباط‌گیری با اتحادیه شهرستان جهت اجرای مأموریت‌های محوله از سوی مسئول انجمن اسلامی

برقراری ارتباط با سایر تشکل‌های دانش‌آموزی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی مسئول انجمن اسلامی

و) برگزاری هیأت انصارالمهدی (عج) در قالب مدرسه‌ای با تاکید بر برنامه‌های معرفتی

ز) اهتمام در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پیگیری امور مربوط به شهدای دانش‌آموز به ویژه سرگذشت پژوهی

ح) زمینه‌سازی برای ترغیب بیشتر دانش‌آموزان در اقامه نماز جماعت مدرسه

ط) زمینه‌سازی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در مدرسه

ی) شناسایی و جذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت‌های زیر مجموعه متناسب با توانایی افراد همانند مسئول امور ورزشی – مسئول امور مراسم و مناسبت‌ها – مسئول امور اردویی – مسول امور هیأت انصارالمهدی (عج) و برنامه‌های قرآنی – مسئول امور شهدا و سرگذشت پژوهی – مسئول امور برگزاری نماز جماعت و ترویج ارزش‌های اسلامی و …

فصل دوم: اتحادیه شهرستان

 

ماده ۵- اتحادیه شهرستان

مسئول یا رابط اتحادیه شهرستان اجرای برنامه‌های کشوری و استانی را در سطح شهرستان و برنامه‌های ویژه شهرستانی و هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های انجمن اسلامی را به عهده دارد.

تبصره:ارتباطات بیرونی اتحادیه در شهرستان‌هایی که رابط دارند توسط رابط برادر صورت می‌پذیرد.

 

ماده ۶- وظایف رابط یا مسئول اتحادیه شهرستان

الف) شناسایی، سازماندهی، ساماندهی، هدایت و حمایت انجمن‌های اسلامی مدارس

ب) برگزاری جلسات ماهانه توجیهی – تشکیلاتی ویژه مسئولین انجمن‌ها و مسئولین واحدهای تابعه

ج) برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی شهرستان و تشکیل منظم جلسات مربوطه

د) تدوین برنامه سالانه اتحادیه شهرستان با همفکری اعضای شورای دانش‌آموزی استان

ه) تدوین تقویم اجرایی برنامه‌ها و پیگیری دقیق آن

و) مشارکت جدی در برنامه‌های استانی

ز) بازدید از انجمن‌های اسلامی تحت پوشش به منظور حل و فصل مسائل و مشکلات موجود

ج) برنامه‌ریزی دقیق جهت اجرای برنامه‌های ابلاغی از طرف استان و دفتر مرکزی

ط) ارسال گزارش عملکرد انجمن‌های اسلامی و اتحادیه به استان (هر سه ماه یکبار)

ی) انتصاب مسئول انجمن اسلامی با هماهنگی مدیر مدرسه

ک) حمایت از برنامه‌های ویژه انجمن‌های اسلامی مدارس در سطح شهرستان

تبصره:مسئول یا رابط اتحادیه شهرستان در قبال مسئول اتحادیه استان پاسخگو می‌اشد.

تبصره:نحوه گزینش و جذب رابطین و مسئولین شهرستان و میزان امکانات هر اتحادیه در دستورالعمل‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم: اتحادیه استان

 

ماده ۷- اتحادیه استان

اتحادیه استان اجرای برنامه‌های کشوری در سطح استان و برنامه‌های ویژه استانی و نظارت و ارزشیابی بر اتحادیه شهرستان‌ها را بر عهده دارد که مسئول آن با وظایف ذیل توسط دبیر کل اتحادیه منصوب می‌گردد.

الف) سازماندهی، هدایت و حمایت از تشکیل انجمن‌های اسلامی مدارس استان از طریق مسئولین و رابطین اتحادیه‌ها

ب) انتخاب و انتصاب معاونین و مسئولین شهرستان‌ها با تایید و مجوز دفتر مرکزی

ج) انتخاب کارشناسان و رابطین شهرستان‌ها مطابق با معیارهای اعلام شده از سوی دفتر مرکزی

د) اجرای برنامه‌های فرهنگی، تشکیلاتی و اداری ابلاغ شده از سوی دفتر مرکزی در سطح استان

ه) حضور در جلسات تخصصی و کارشناسانه مورد نیاز و تعیین شده از سوی دفتر مرکزی

و) فعال سازی شورای معاونین و شورای دانش‌آموزی اتحادیه استان با بهره‌مندی از روش خرد جمعی به منظور تدوین برنامه و بودجه سالانه استان و اجرای برنامه‌های استانی تایید شده از طرف دفتر مرکزی

ز) دریافت و ارائه گزارش عملکرد انجمن‌ها و اتحادیه بر اساس گردش کار تعیین شده و زمان‌بندی معین به دفتر مرکزی

ح) بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد معاونین، کارشناسان، مسئولین و رابطین شهرستان‌ها و گزارش آن به دبیرکل

ط) نظارت بر امور پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی اتحادیه استان و شهرستان‌ها بر اساس آیین‌نامه اعلام شده از سوی دفتر مرکزی

ی) مسئولیت تشکیل انجمن اسلامی، شورای شهرستان، شورای استان و انتخاب اعضای مجمع مرکزی برابر آیین‌نامه مصوب شورای مرکزی و پاسخگویی به دفتر مرکزی در قبال این مسئولیت

ک) بازدید‌های منظم و مستمر از اتحادیه شهرستان‌ها و تشکیل جلسات فصلی با مسئولین و رابطین اتحادیه

ل) تلاش در جهت تعامل متقابل و سازنده با ادارات و سازمانهای استان جهت تسهیل امور تشکیلاتی به ویژه سازمان آموزش و پرورش

تبصره:قبول استعفاء یا عزل مسئول اتحادیه استان در حوزه اختیارات دبیر کل اتحادیه می‌باشد.

تبصره:قبول استعفاء یا عزل مسئولین شهرستان‌ها و معاونین اتحادیه استان بر عهده مسئول اتحادیه استان با هماهنگی و تأیید دبیرکل می‌باشد.

تبصره:مسئول اتحادیه استان می‌تواند معاونین و مدیر اجرایی خود را جهت شرکت در جلسات برون تشکیلاتی به عنوان جانشین معرفی نماید.

 

ماده ۸- دفتر مسئول اتحادیه استان و روابط عمومی

این دفتر به منظور انجام امور روابط عمومی و امور مربوط به دفتر مسئول اتحادیه استان تشکیل می‌گردد و تحت نظارت مسئول اتحادیه استان وظایف ذیل را انجام می‌دهد.

الف) تنظیم روابط درونی سازمانی و برون سازمانی برنامه جلسات، ملاقات‌ها

ب) تنظیم برنامه جلسات، ملاقات‌ها و بازدید‌های مسئول استان از انجمن‌های اسلامی

ج) پاسخگویی به تماس‌ها و ارتباطات الکترونیک (تلفن و اینترنت و … ) دفتر مسئول استان

د) پیگیری امور رسانه‌ای (تصویری، مکتوب، چند کاره) مربوط به روابط عمومی

ه) پیگیری امور مربوط به روابط عمومی انعکاس اخبار و گزارش‌های منظم به دفتر مرکزی

ی) موارد عنداللزوم

 

ماده ۹- مدیر اجرایی

مدیر اجرایی تحت نظارت مسئول اتحادیه استان وظایف ذیل را عهده دار است.

الف) انجام امور پشتیبانی اتحادیه

ب) پیگیری امور مالی و حسابداری

ج) پیگیری امور پرسنلی

د) حفظ و نگهداری و اموال اتحادیه

ه) ارائه گزارش به مسئول اتحادیه استان

 

ماده ۱۰- معاون امور برادران

الف) تهیه و تدوین پیش نویس برنامه و بودجه سالانه امور برادران جهت ارائه به شورای معاونین

ب) تدوین تقویم اجرایی برنامه‌ها و فعالیت‌ها و پیگیری دقیق آن

ج) سازماندهی و حمایت از انجمن‌های اسلامی مدارس پسرانه

د) پیشنهاد مسئولین و رابطین امور برادران مناطق و شهرستان‌ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ

ه) نظارت و ارزیابی عملکرد امور برادران اتحادیه‌ها و انجمن‌های مدارس

و) انجام امور مطالعاتی و پژوهشی بر حسب نیاز با تأیید مرکز بررسی‌های کاربردی دفتر مرکزی

ز) موارد عنداللزوم

 

ماده ۱۱- معاون امور خواهران

الف) تهیه و تدوین پیش نویش برنامه و بودجه سالانه امور خواهران جهت ارائه به شورای معاونین

ب) تدوین تقویم اجرایی برنامه‌ها و فعالیت‌ها و پیگیری دقیق آن

ج) سازماندهی، ساماندهی، هدایت و حمایت از انجمن‌های مدارس دخترانه

د) پیشنهاد مسئولین و رابطین امور خواهران مناطق و شهرستان‌ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ

ه) نظارت و ارزیابی عملکرد امور خواهران اتحادیه‌ها و انجمن‌های مدارس

و) انجام امور مطالعاتی و پژوهشی بر حسب نیاز با تأیید مرکز بررسی‌های کاربردی دفتر مرکزی

ز) موارد عنداللزوم

 

ماده ۱۲- کارشناس برادر و خواهر

الف) سازماندهی و ساماندهی انجمن‌های مدارس با مساعدت و همکاری مسئولین و رابطین اتحادیه‌های مناطق و شهرستان‌ها

ب) پیگیری امور مربوط به انتخابات شوراهای دانش‌آموزی شهرستان و استان و تهیه گزارش

ج) فعال‌سازی شورای دانش‌آموزی اتحادیه استان

د) برنامه‌ریزی و پیگیری امور مربوط به آموزش اعضای انجمن‌ها و نیروهای اتحادیه به‌ویژه طرح خیمه‌های معرفت

ه) تدوین برنامه‌های فرهنگی – اجتماعی استان و ارائه راهبرد برای تدوین برنامه‌های مناطق و شهرستان‌ها

و) سازماندهی و پیگیری امور مربوط به هیأت‌های انصارالمهدی (عج)

ز) پیگیری طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش‌آموز

ح) برگزاری دوره‌های اردویی ویژه اعضاء با مشارکت و همیاری کارشناس سازماندهی – آموزش

ط) موارد عند اللزوم

تبصره:نحوه گروه‌بندی استان‌ها در دستورالمعل‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم: دفتر مرکزی اتحادیه

 

ماده ۱۳- شورای مرکزی

شورای مرکزی عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی در اتحادیه است و متشکل از یک نفر منتخب و دو نفر کارشناس نماینده مقام معظم رهبری، نماینده وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل اتحادیه و ۴ نفر از منتخبین کنگره (که ۲ نفر آنها از بین دانش‌آموزان انتخاب می‌شوند) می‌باشد.

 

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات شورای مرکزی

الف) سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های اتحادیه.

ب) تعیین دبیر شورا با آراء اکثریت مطلق اعضاء برای مدت یک‌ سال.

ج) انتخاب دبیرکل اتحادیه و معرفی به نماینده مقام معظم رهبری جهت تأیید و تنفیذ حکم.

د) تصویب برنامه و بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف، آیین‌نامه‌ها، سازمان نیروی انسانی، جداول حقوقی و کلیه مقررات عمومی اتحادیه.

ه) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها، گزارشات مالی و سایر امور اتحادیه‌ها، همچنین ارزیابی آن‌ها و ارائه گزارش مستمر به نماینده مقام معظم رهبری.

و) اخذ گزارش دبیرکل اتحادیه در پایان هر فصل (در صورت صلاح‌دید شورا گزارش به صورت کتبی) و بررسی و اظهار نظر در مورد عملکرد سه ماهه و ارزیابی سالانه جهت احراز صلاحیت‌های اجرایی و مدیریتی دبیرکل اتحادیه.

ز) تنظیم و ارائه پیشنهادهای مربوط به اصلاح اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تأیید نماینده مقام معظم رهبری.

ح) تهیه گزارش عملکرد یک دوره شورا جهت ارائه به کنگره.

ی) قبول استعفا و یا عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی که با آراء اعضای کل شورا بدون حق رأی فرد مورد نظر و با تأیید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه صورت می‌پذیرد.

ک) انتخاب نماینده و بازرس برای مؤسسات و مراکز اقماری.

ل) شورای مرکزی می‌تواند عنداللزوم بخشی از وظایف خود را به کمیته‌ها و افراد حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.

 

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات دبیر شورا

الف) تنظیم دستور جلسه و ابلاغ آن به همراه پیش نویس‌های مربوطه.

ب) تشکیل و اداره جلسات بر اساس آیین‌نامه شورا.

ج) تدوین و ابلاغ خلاصه صورت جلسه و مصوبات شورا به دبیر کل اتحادیه، اعضاء شورای مرکزی و نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه.

د) تقدیم سیاست‌های مصوب، برنامه و بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف ارکان و تشکیلات ستادی مرکز، معرف منتخب شورا به عنوان دبیرکل اتحادیه به نماینده مقام معظم رهبری جهت تأیید و تنفیذ حکم توسط معظم‌له.

ه) هماهنگی در جهت اطلاع رسانی از عملکرد شورای مرکزی به اعضای مجمع مرکزی توسط دانش‌آموزان عضو شورای مرکزی.

و) انجام امور مربوط به نظارت و ارزیابی و تهیه و ارسال گزارش مستمر به نماینده مقام معظم رهبری.

ز) نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، برنامه‌ها، سیاست‌ها و سایر امور اتحادیه‌ها می‌تواند توسط دبیر به سایر اعضاء شورا ارجاع گردد.

ح) دعوت از مسئولین استان‌ها، کارشناسان، معاونین و مدیران دفتر مرکزی جهت شرکت در جلسات شورا به عنوان میهمان عنداللزوم.

ط) نظارت بر امور مالی دبیرخانه شورا.

تبصره:مصوبات جلسات شورا در هر جلسه توسط منشی جلسه که با انتخاب اعضاء شورا صورت می‌گیرد یادداشت می‌گردد و به امضاء اعضاء می‌رسد.

تبصره:دبیر خانه شورا در تهیه پیش نویس صورت جلسه و مصوبات، تهیه پیش نویس و کارشناسی در خصوص دستور جلسات، اخذ جریمه تأخیر و غیبت اعضاء تدوین گزارشات و دیگر وظایف محوله به دبیر شورا یاری می‌دهد.

 

ماده ۱۶- دبیر خانه شورا

دبیر خانه شورا توسط شورای مرکزی به منظور انجام وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف) رسیدگی به امور جلسات شورای مرکزی و امور مربوطه اعم از پیگیری تشکیل جلسات و تنظیم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات

ب) پیگیری اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش فصلی به اعضای شورا

ج) گرد‌آوری و نگهداری مقررات، قوانین و کلیه مصوبات و گزارش‌های رسیده به شورا

د) انجام کلیه امور محوله از سوی دبیر شورا و ارائه گزارش فصلی به اعضای شورا

ه) جمع‌آوری و طبقه‌بندی مستندات و سوابق فعالیت‌های اتحادیه

 

ماده ۱۷- دبیرکل اتحادیه

دبیر کل اتحادیه که اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های شورای مرکزی را به عهده دارد از سوی شورای مرکزی با اکثریت آراء انتخاب و حکم وی توسط نماینده مقام معظم رهبری تنفیذ می‌شود.

 

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات دبیرکل اتحادیه

الف) اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی – تشکیلاتی – اداری و مالی مصوب شورای مرکزی

ب) انتصاب افرادی که به عنوان معاونین و مدیران دفتر مرکزی، مسئولین اتحادیه استانها و صدور احکام آنها، انتصاب مدیر عامل مؤسسات و مراکز اقماری پس از تصویب هیأت مدیره

ج) قبول استعفا یا عزل افراد ذکر شده در بند «ب»

د) ایجاد هماهنگی میان معاونت‌ها و دفاتر تحت پوشش و هدایت مجموعه بر اساس اهداف و سیاست‌ها

ه) سخنگوی رسمی اتحادیه و نماینده قانونی و تام الاختیار اتحادیه در چارچوب مصوبات شورای مرکزی جهت انجام امورات و تشریفات قانونی

و) مسئولیت برگزاری کنگره طبق آیین‌نامه مصوب شورای مرکزی

ز) ارزیابی و ارزشیابی عملکرد اتحادیه و مسئولین استان‌ها

تبصره:دبیر کل در مقابل شورای مرکزی پاسخگو می‌باشد.

 

ماده ۱۹- دفتر دبیرکل

این دفتر وظیفه برنامه‌ریزی و سازماندهی کلیه امور مربوط به حوزه کاری دبیرکل از قبیل: تشکیل جلسات و تهیه صورت جلسات، برقراری ملاقات‌ها و ارتباطات، پاسخگویی به تلفن‌ها، مراجعان و پیگیری‌های مربوط به حوزه کاری دبیرکل را به عهده دارد.

 

ماده ۲۰- مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل زیر نظر دبیرکل اتحادیه وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف) اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها، تهیه و ارسال خبرنامه‌ها و جزوات گزارش عملکرد

ب) برقراری ارتباطات عمومی تشکیلات اتحادیه با پرسنل، جامعه و مخاطبان عام

ج) تجمیع سایت‌های اطلاع رسانی در قالب پرتال اتحادیه و پیگیری عملیاتی آن

د) پیگیری ارتباط مستمر و هدفمند با دانش‌آموزان تشکل‌های رسمی در کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی و شناسایی راهکارهای مناسب برای تأثیر‌گذاری در حرکت‌های سیاسی، فرهنگی این دانش‌آموزان

 

ماده ۲۱- مشاوران

دبیرکل اتحادیه می‌تواند با توجه به شرایط، نیازها و ضرورت‌ها افرادی را به عنوان مشاور پس از تأمین بودجه مورد نیاز در شورای مرکزی بکار گیرد.

 

ماده ۲۲- مرکز بررسی‌های کاربردی

مرکز بررسی‌های کاربردی به عنوان بازوی مشورتی شورای مرکزی زیر نظر دبیرکل اتحادیه وظایف زیر را عهده‌دار است:

الف) مدیریت بر کلیه امور پژوهشی در حوزه مخاطب شناسی و شناخت شرایط روز جامعه

ب) تبیین مفاهیم کلیدی چشم انداز و بررسی مدل‌های نو در ارائه، ایجاد و حصول فرایند تربیتی منطبق با اهداف برنامه سه ساله

ج) به روز رسانی نظام‌های برنامه‌ای اتحادیه در مواقف تعیین شده

د) نظارت، ارزیابی و اثر سنجی عملکرد کلیه حوزه‌ها بر اساس رسالت‌های تعیین شده در چشم انداز اتحادیه

ه) هدفمند‌سازی گزارشات در بدنه تشکیلات و ارائه آن به صورت مستمر به شورای مرکزی و دبیرکل

و) نظارت راهبردی در حوزه تأمین و تولید محتوا بر اساس اهداف و سیاست‌های تعیین شده

 

ماده ۲۳- معاونت آموزش و سازماندهی

این معاونت حمایت و هدایت کلیه طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و سازماندهی مربوط به انجمن‌های اسلامی مدارس و اتحادیه را به شرح ذیل بر عهده دارد.

الف) پیگیری برنامه‌های آموزشی و معرفتی مهارتی و تشکیلاتی برای اعضاء انجمن اسلامی از لایه‌های پایین به بالا با توجه به رویکرد نظام برنامه‌ای آموزشی، تربیتی و محتوایی مانند خیمه‌های معرفت

ب) عضو گیری در کلیه لایه‌های تشکیلاتی با توجه به رویکردهای نظام برنامه‌ای، ساختاری و تشکیلاتی

ج) سازماندهی شبکه تشکیلاتی با توجه به رویکرد نظام برنامه‌ای

د) فعال سازی شبکه تشکیلاتی با توجه به رویکردهای نظام‌های برنامه‌ای

ه) سازماندهی و شناسایی کارشناسان جهت حضور در حوزه‌های ستادی با توجه به رویکردهای نظام برنامه‌ای منابع انسانی

و) سازماندهی کارشناسان حوزه ستادی با توجه به رویکردهای نظام برنامه‌ای منابع انسانی

ز) ارتقاء تحصیلی و آموزش‌های تخصصی ویژه کارشناسان حوزه ستادی با توجه به رویکردهای نظام برنامه‌ای منابع انسانی

ح) بهره‌مندی از ظرفیت‌های موسسه علمی آینده سازان جهت خدمت رسانی ویژه اعضاء

ط) پیگیری مطلوب وضعیت تحصیلی در هر لایه از تشکیلات

ی) ایجاد زمینه برای فعال سازی واحد علمی درسی در انجمن اسلامی مدرسه

ک) توانمند سازی مهارتی و تشکیلاتی در فارغ التحصیلان با توجه به نظام برنامه‌ای آموزشی، تربیتی، محتوایی

ل) تقویت محتوایی ارتباطات مجازی بر اساس رویکرد نظام آموزشی هدایتی و محتوایی

م) شناسایی کارشناسان از بین فارغ التحصیلان با توجه به رویکرد نظام برنامه‌ای منابع انسانی

 

ماده ۲۴- معاونت فرهنگی و اجتماعی

این معاونت حمایت و هدایت کلیه طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به انجمن‌های اسلامی مدارس و اتحادیه را به شرح ذیل بر عهده دارد.

الف) اجرای برنامه هیأت انصارالمهدی (عج) بر اساس رویکردهای نظام آموزشی تربیتی و محتوایی و ارتباطات و تبلیغات

ب) اجرای برنامه‌های مربوط به شهدای دانش‌آموز بر اساس رویکردهای نظام برنامه‌ای آموزشی تربیتی و محتوایی و ارتباطات و تبلیغات

ج) طراحی محتوایی برنامه‌های جنبش (خط‌دهی محتوایی برنامه‌های جنبش) بر اساس نظام برنامه‌ای آموزشی تربیتی و محتوایی

د) حمایت از برنامه‌های جریان ساز بر اساس رویکردهای نظام برنامه‌ای ارتباطات و تبلیغات

ه) تقویت محتوایی ارتباطات مجازی بر اساس رویکردهای نظام برنامه‌ای ارتباطات و تبلیغات

تبصره:نظر به اهمیت توجه به نیازها و ویژگی‌های خواهران در برنامه‌ریزی‌های کلان اتحادیه، دبیرکل اتحادیه می‌بایست از میان کارشناسان مسئول و معاونت‌های فرهنگی اجتماعی – آموزش و سازماندهی یک نفر خواهر را منصوب نماید.

 

ماده ۲۵- مشاور دبیرکل و مدیر امور اجرایی

این مدیریت با انجام پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین و سازماندهی نیروی انسانی، ایجاد نظام مالی، برقراری انضباط اداری، مساعدت در جهت تأمین نیازها و امکانات لازم دفاتر اتحادیه‌ها، زمینه لازم را برای فعالیت اتحادیه فراهم می‌سازد و وظایف ذیل را تحت نظارت دبیرکل اتحادیه انجام می‌دهد:

الف) ایجاد سیستم مالی، انجام امور مالی و برقراری نظم در ارتباطات مالی و ثبت اموال در دفتر مرکزی و دفاتر اتحادیه در سراسر کشور

ب) تمرکز بخشی به درآمدهای اتحادیه، پیگیری جذب منابع و اعتبارات از دستگاه‌های مربوطه و چگونگی توزیع آن بر اساس سر فصل‌های مصوب شورا در برنامه و بودجه سالیانه با تأیید دبیرکل

ج) نظارت بر عملکرد مالی استان‌ها و شهرستان‌ها

د) تهیه طرح‌ها، برنامه‌ها و انجام اقدامات لازم در جهت تأمین و سازماندهی نیروی انسانی اتحادیه در سراسر کشور

ه) ایجاد انضباط و انجام امور خدماتی و تدارکاتی دفتر مرکزی

ز) تلاش در جهت تأمین مکان‌ها و فضاهای مورد نیاز و امکانات لازم اتحادیه‌ها در سراسر کشور

ح) ارتباط و هماهنگی‌های لازم میان اتحادیه‌ها در خصوص تمامی فعالیت‌های اداری- مالی از طریق رسیدگی به مراجعات و دیدارهای حضوری، برنامه‌ریزی و هماهنگی سفرها و بازدید اتحادیه‌ها

ط) بررسی مسائل و مشکلات استان‌ها و شهرستان‌ها در خصوص مسائل مالی، نیروی انسانی، امور اداری و عمومی، امکانات و تجهیزات و مکان‌ها و فضاهای لازم

ی) ارزیابی و ارزشیابی عملکرد اتحادیه‌ها و مسئولین استان‌ها در حوزه فعالیت‌های اداری- مالی

ک) پیش‌بینی آموزش‌های تخصصی و کاربردی برای پرسنل

 

ماده ۲۶- مؤسسات و مراکز اقماری

این مؤسسات و مراکز بنا به ضرورت، تشکیل و پس از تصویب اساسنامه توسط شورای مرکزی به ثبت می‌رسد و از طریق هیأت مدیره کار خود را آغاز می‌نماید.

در این مؤسسات «شورای مرکزی» در حکم مجمع عمومی و «دبیرکل اتحادیه» به عنوان رییس هیأت مدیره خواهد بود.

نحوه انتخاب هیئت مدیره و سایر جزئیات در قالب اساسنامه و آیین نامه‌های لازم توسط شورای مرکزی به تصویب می‌رسد و پیگیری مسائل مربوط به مؤسسات و مراکز اقماری زیر نظر دبیرکل اتحادیه انجام خواهد شد.

به موجب بند ۱ از ماده ۴ اساسنامه اتحادیه این آیین نامه در چهار فصل و ۲۶ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه ۴۹۰ به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این معادله را حل کنید ;) *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن